30 Mart Kızıldere Katliamı’nın yıldönümünde Mahir Çayan ve arkadaşlarını saygıyla anıyoruz!

30 Mart Kızıldere Katliamı’nın yıldönümünde Mahir Çayan ve arkadaşlarını saygıyla anıyoruz!

2
0
PAYLAŞ

30 Mart Kızıldere Katliamı’nın yıldönümünde Mahir Çayan ve arkadaşlarını saygıyla anıyoruz!

46 yıl önce bugün Mahir Çayan ve arkadaşları Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Ertan Saruhan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt, Nihat Yılmaz, Ahmet Atasoy, Cihan Alptekin ve Ömer Ayna Kızıldere’de katledildi. “Suçları” ABD-AB Emperyalistlerine karşı olmalarıydı, bu insanlık düşmanlarının yurdumuz üzerinde oynadığı aşağılık oyunlara karşı kararlı mücadeleleriydi. Bu kararlılık tekrar tekrar hatırlanmalı, bu mücadele aynı azim ve kararlılıkla, ta ki insan soyunun bu en büyük düşmanları ülkemizden def edilinceye kadar devam etmelidir. Etmelidir ki Devrim Şehitlerimizin uğruna yaşamlarını feda ettikleri mücadele zafere ulaşsın.

Mahir Çayan ve arkadaşlarının 1971 yılında, İstanbul 3 No.lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi önünde yaptıkları THKP-C Savunmasında belirttikleri üzere “20. Yüzyılın girift ilişkileri içersinde Türkiyeiye de uluslararası emperyalist organizasyonun bir parçası durumundadır”. 27 Mayıs Politik Devrimi’nin sağladığı kısıtlı da olsa özgürlük ortamında yetişen Mahir Çayan ve arkadaşları Özgürlük, Demokrasi ve Sosyalizm mücadelesinin emperyalizmle mücadeleden geçtiğini anlamış ve bu halk düşmanlarına karşı mücadeleyi pratik mücadelelerinin en başına yerleştirmişlerdir. 12 Mart Faşizminin ardından yılmadan, canları pahasına, hayatlarının baharında toprakla kucaklaşmak pahasına sarıldıkları hedef,  Mustafa Kemal’in “İstiklali tam Türkiyeiye”sidir.

THKP-C Savunmasında 1971 koşullarında Türkiyeiye aydınlarının iki seçeneği olduğunu söyler:

1. Alternatif

Ya Türkiyeiye’nin bugünkü içler acısı durumu, mevcut düzeni, ülkenin “değişmez kaderi” olarak, olduğu gibi kabullenip , “böyle gelmiş böyle gider” “ bana ne , biz kendi çıkarıma bakar hayatımı yaşarım” diyerek bu düzenin bir unsuru olacaklardır.

2. Alternatif

Gelelim ikinci alternatife: Bu alternatif , 20. Yüzyılın ikinci yarısı da dahil olmak üzere, her tarihi dönemde ulusun tam bağımsız olarak yaşayabileceklerine inananların, emperyalist boyunduruk altında yaşamaktansa  ölmeyi yeğ tutanların alternatifidir.

Bu  ikinci yol, hayatı da dahil olmak üzere her şeyini ortaya koyarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürkiye’ün “ Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasını kendine şiar  edip  “Tam Bağımsız Türkiyeiye” için bitmemiş olan Anadolu İhtilali  uğruna savaşanların yoludur.

Bugünler Gazi Mustafa Kemal’in yükselttiği “İstiklali Tam Türkiyeiye” bayrağı bu yolu seçmiş olan sosyalist ve gerçek Kemalist Milli Kurtuluşçuların ellerinde dalgalanmaktadır.

Evet, bütün Türkiyeiyeli aydınlar bu iki alternatiften birini seçmek zorundadır.”

Bugünler de tıpkı o günlerdeki yani Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın yaşandığı günlerdeki gibi, halklarımızın ve aydınlarımızın iki seçeneği vardır. 1919’da olduğu gibi; ya mandacı, himayeci tefeci bezirganların, emperyalistlerin ve yerli işbirlikçilerinin tekerlerine çomak sokacak ve onları söküp atacağız, geçit vermeyeceğiz, ya da Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızda Köyceğiz Kuvayi Milliye Komutanlığı yapmış İkinci Kurtuluş Savaşımızın önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın dediği gibi sürünesiye, sömürülesiye, çürüyesiye, geberesiye kullaşıp köleleşeceğiz.

Bizler de, ikinci yolu seçtik.

Seçtiğimiz yol, Mustafa Kemal’in dünyada ilk olarak zaferle taçlandırdığı Birinci AntiEmperyalist Kurtuluş Savaşını nihai En sonucuna ulaştıracak İkinci Kurtuluş Savaşını da zaferle taçlandırıp AB-D Emperyalistlerinin ve yerli satılmışların baskısına, zulmüne En son verecek mücadele boyunca dalmaktır.

Seçtiğimiz yol, Mustafa Kemal’in başlattığı ve tüm mazlum halklara örnek olan, umut olan Anadolu İhtilali’nin yoludur.

Bizim seçtiğimiz yol, İkinci Kuvayimilliye hareketinin önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın ömrünü vakfettiği insanlığın kurtuluş yoludur.

Bizim yolumuz, Parolamız , “Ya İstiklal Ya Ölüm!”,

Hedefimiz, “İstiklali Tam Türkiyeiye’dir” diyen Mahir Çayan ve Arkadaşlarının  yoludur ve bu anlamıyla da On’ların gerçek devamcıları bizleriz.

Kızıldere şehitleri ölümsüzdür!

Selam olsun bizden önce geçene, selam olsun savaşırken düşene!

Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşı’mız!

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiyeiye! 30 Mart 2018

Halkçı Kamu Emekçileri

 

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK